Міндовкілля: Україна вимагає виключити росію з міжнародних природозахисних органів та угод


Україна закликає договірні сторони конвенцій із захисту довкілля зупинити дію 14 міжнародних природоохоронних договорів відносно окупанта, що включає припинення членство держави-агресора у керівних та дорадчих органах міжнародних природоохоронних організацій:


• Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

• Конвенції ЕЄК ООН щодо охорони та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер

• Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

• Конвенції про біологічне різноманіття

• Віденської конвенції про охорону озонового шару

• Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням

• Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів і їх видаленням

• Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

• Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів

• Конвенції про захист Чорного моря від забруднення

• Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище

• Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

• Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та призупинення членства у Міжнародній координаційній раді Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».


У рамках відповідних конвенцій держава-агресор на міжнародному рівні зобов’язувалася захищати та берегти довкілля на принципах повної рівності прав і обов'язків країн-учасниць, поважати національний суверенітет і незалежність договірних сторін, не втручатись у їхні внутрішні справи, дотримуватись відповідних норм міжнародного права.


Агресор грубо порушує загальнолюдські принципи і норми міжнародного екологічного права, демонструє неповагу до всіх країн-учасниць:


• вторгнення російських військ у зону відчуження призвело до втрати контролю над об’єктом “Укриття” ЧАЕС, сховищами відпрацьованого ядерного палива та полігонами захоронення радіоактивних відходів і поставило під загрозу міжнародну екологічну безпеку в цілому;

• обстріли реакторного блоку та захоплення російськими бойовиками Запорізької АЕС створили загрозу ядерній та радіаційній безпеці всього світу;

• внаслідок вторгнення наша природна спадщина зазнає непоправної шкоди;

• на сьогодні вже більше половини Рамсарських угідь в Україні використовуються російськими агресорами під час ведення бойових дій проти Українського народу. Це насамперед угіддя на узбережжях Азовського і Чорного морів та в пониззі Дунаю і Дніпра.


Здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну, окупант у цілому порушив міжнародне право, права людини, ядерну безпеку та глобальний мир. Це докорінно змінює становище кожного учасника цих конвенцій та зобов'язання, які випливають з таких договорів.


Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!